Eszkola

Osmoza w komórkach zwierzęcych i roślinnych

Co to jest osmoza?

Osmoza to nic innego jak odmiana dyfuzji prostej polegająca na przenikaniu rozpuszczalnika (wody) przez błonę biologiczną z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu. Efektem tego jest wyrównanie stężeń substancji rozpuszczonej po obu stronach błony.

Osmoza w komórkach zwierzęcych i roślinnych

Charakter roztworu na zewnątrz komórki Opis ( C- stężenie roztworu) Kierunek przepływu wody pomiędzy roztworami Zmiany w komórce zwierzęcej Zmiany w komórce roślinnej
Roztwór izotoniczny Stężenie substancji w roztworach po obu stronach błony jest takie samo C1=C2 Z komórki do roztworu przepływa tyle samo wody, co w kierunku przeciwnym Komórki nie zmieniają kształtu Komórki nie osiągają pełnego turgoru
Roztwór hipertoniczny Stężenie substancji w roztworze na zewnątrz komórki jest większe niż w roztworze w komórce C1>C2 Na zewnątrz komórki. Komórki tracą wodę, kurczą się i ostatecznie się rozpadają Komórki tracą wodę i obniża się ich turgor-zachodzi plazmoliza
Roztwór hipotoniczny Stężenie substancji w roztworze na zewnątrz komórki jest mniejsze niż w roztworze w komórce C1<C2 Ze środowiska zewnętrznego do wnętrza komórki Komórki chłoną wodę, pęcznieją i w konsekwencji pękają Woda wnika do komórki i zwiększa się jej turgor. Jeśli dotyczy to komórki odwodnionej, mówi się o deplazmolizie

 

Co to jest turgor?

Turgor to stan jędrności żywej komórki roślinnej spowodowany wypełnieniem jej wakuoli wodą. Jest wynikiem działania ciśnienia, które wywiera woda na błonę komórkową i ścianę komórkową.

Co to jest plazmoliza?

Plazmoliza to proces zachodzący  w komórkach mających ścianę komórkową po umieszczeniu ich w roztworze hipertonicznym. Wskutek różnicy stężeń woda osmotycznie wypływa komórki. W efekcie protoplast kurczy się i zaczyna odstawać od ściany komórkowej.

Co to jest deplazmoliza?

Deplazmoliza to proces odwrotny do plazmolizy, czyli zachodzi po umieszczeniu komórki o niskim turgorze w roztworze hipotonicznym. W ten czas woda wnika do komórki, co zwiększa jej turgor.

Osmoza Wasze opinie

6×3 =