Eszkola

Zmiany zawartości DNA

Zmiany zawartości DNA w cyklu komórkowym komórki diploidalnej.

W fazie G liczba cząsteczek DNA w komórce diploidalnej wynosi 2c. W fazie S następuje replikacja DNA,  liczba cząsteczek DNA wzrasta więc do 4c. W fazie G2 liczba cząsteczek DNA utrzymuje się na tym samym poziomie, co pod koniec fazy S.

Podczas trwania fazy M DNA jest rozdzielony do komórek potomnych, przy czym każda z nich otrzymuje taką liczbę cząsteczek DNA, jaką miała komórka macierzysta G1, czyli 2c.

Zmiany zawartości DNA w komórce ulegającej mejozie.

W komórce, w której rozpoczyna się mejoza czy też podział mejotyczny, liczba chromosomów wynosi 2n, a liczba cząsteczek DNA 4c. W trakcie pierwszego podziału mejotycznego następuje redukcja liczby chromosomów z 2n do 1n, czyli do komórek potomnych trafia jeden chromosom homologiczny z pary i liczby cząsteczek DNA z 4c do 2c. Już po drugim podziale liczba chromosomów nie zmienia się, w tym czasie chromatydy stają się chromosomami, a liczbą cząsteczek DNA obniża się do 1c.

Zmiany zwartości DNA podczas zapłodnienia

Wynikiem połączenia dwóch gamet 1n 1c jest zygota. Liczba chromosomów zygoty wynosi 2n, liczba cząsteczek DNA 2c. W wyniku replikacji DNA liczba cząsteczek DNA podwaja się i wynosi 4c.

Zmiany zawartości DNA Wasze opinie

9-2 =

Oprócz zmiany zawartości dna może Ci się przydać