Eszkola

Mejoza – przebieg

Mejoza zachodzi przy powstawaniu gamet, czyli np. komórek jajowych i plemników człowieka. Mejoza jest podziałem redukcyjnym. Oznacza to, że powstające w jego wyniku cztery komórki  zawierają połowę chromosomów w porównaniu  do komórki wyjściowej. Jest to niezbędne w procesie zapłodnienia, w przeciwnym razie zygota, a następnie młody organizm miałby podwójną liczbę chromosomów. Takie drastyczne zmiany genomu w przypadku zwierząt są śmiertelne.

Przebieg mejozy składa się z:

 • pierwszego podziału mejotycznego (redukcyjnego)
 • drugiego podziału mejotycznego

Pierwszy podział mejotyczny składa się z :

 • Profazy I
 • Metafazy I
 • Anafazy I
 • Telofazy I

Drugi podział mejotyczny składa się  z:

 • Profazy II
 • Metafazy II
 • Anafazy II
 • Telofazy II

Opis etapów mejozy

Profaza I:

 • Chromatyna ulega kondensacji do postaci chromosomów
 • Chromosomy homologiczne, układając się w pary tworzą biwalenty, czyli parę połączonych ze sobą chromosomów (homologicznych). Nazywamy to też Tetradą chromatyd
 • Między chromosomami homologicznymi wchodzącymi w skład biwalentu może zajść crossing-over
 • Chromosomy homologiczne w biwalentach rozdzielają się
 • Zanikają otoczka jądrowa i jąderko. Tworzy się wrzeciono podziałowe

Metafaza I:

 • Chromosomy osiągają maksymalny stopień kondensacji
 • Pary chromosomów homologicznych układają się w płaszczyźnie równikowej komórki

Anafaza I:

 • Następuje rozdzielenie chromosomów homologicznych
 • Włókna wrzeciona podziałowego, skracają się, odciągają chromosomy do przeciwległych biegunów komórki

Telofaza I :

 • Struktura chromosomów częściowo rozluźnia się
 • Odtwarzają się już otoczka jądrowa oraz jąderko
 • Zachodzi cytokineza

Profaza II:

 • Chromatyna ulega kondensacji do postaci chromosomów. Każdy z chromosomów składa się z dwóch chromatyd
 • Zanikają otoczka jądrowa oraz jąderko
 • Formuje się także wrzeciono podziałowe

Metafaza II:

 • Chromosomy osiągają maksymalny stopień kondensacji
 • Chromosomy połączone z włóknami wrzeciona podziałowego układają się w płaszczyźnie równikowej komórki w płytkę metafazową

Anafaza II:

 • Chromosomy rozdzielają się na dwie chromatydy, każda staje się chromosomem potomnym
 • Włókna wrzeciona podziałowego skracają się i odciągają chromosomy potomne do przeciwległych biegunów komórki

Telofaza II:

 • Następuje rozluźnienie chromosomów do postaci włókien chromatynowych
 • Odtwarzają się otoczka jądrowa oraz jąderko
 • Zanika wrzeciono podziałowe. Zachodzi cytokineza

Co to crossing-over?

Zachodzi on w profazie pierwszego podziału mejotycznego. Jest to proces, który polega na wymianie odcinków chromatyd między chromosomami homologicznymi. Skutkiem tego procesu jest powstawanie chromatyd o zmodyfikowanym układzie allei. Dzięki temu potomstwo będące wynikiem rozmnażania płciowego różni się od osobników rodzicielskich. Crossing-over ma duże znaczenie w powstawaniu zmienności genetycznej.

Mejoza Wasze opinie

2+5 =

Oprócz mejoza może Ci się przydać