Eszkola

Cykl komórkowy – fazy i regulacja

Co to takiego cykl komórkowy?

Jest to uporządkowany ciąg zdarzeń. Obejmuje wzrost komórki, jej podział na dwie komórki potomne. Składa się z interfazy oraz mitozy.

Fazy cyklu komórkowego:

  • Faza M  podział mitotyczny komórki
  • Faza G1 – etap wzrostu komórki aż do osiągnięcia przez nią rozmiarów komórki macierzystej. Pod koniec tej fazy następuje synteza enzymów uczestniczących w replikacji DNA
  • Faza S  jest to faza replikacji, czyli syntezy DNA na matrycy DNA. Dochodzi w tej fazie do podwojenia ilości materiału genetycznego, co umożliwia zajście następnego podziału komórki
  • Faza G2 – synteza białek uczestniczących w podziel komórki, między innymi tubuliny, która wchodzi w skład wrzeciona kariokinetycznego
  • Faza G0 – jest to faza spoczynkowa, charakterystyczna dla komórek , które ulegają różnicowaniu i tracą zdolność do podziału

Regulacja cyklu komórkowego

Cykl komórkowy regulowany jest przez fosforylację i defosforylację białek jądra komórkowego.

Jeśli  komórka ulegnie uszkodzeniu  zachodzi wiele procesów prowadzących do rozpoznania zagrożeń wynikających z jej dalszego funkcjonowania w organizmie. W zależności jak wielkie były te uszkodzenia komórka może zostać przekierowana na drogę kolejnych podziałów lub drogę apoptozy.

Regulacja cyklu komórkowego zachodzi w trzech punktach kontrolnych:

  • punkt kontrolny między fazą G1 a fazą S   w tym punkcie następuje sprawdzanie czy komórka jest gotowa do replikacji DNA
  • punkt kontrolny między fazą G2 a fazą M  w tym punkcie zachodzi kontrola,czy replikacja przebiegła prawidłowo i całkowicie
  •  punkt kontrolny między fazą M a fazą G1  w tym punkcie zachodzi sprawdzenie wrzeciona kariokinetycznego

Cykl komórkowy Wasze opinie

1×4 =

Oprócz cykl komórkowy może Ci się przydać