Eszkola

Klastry przemysłowe

Klaster przemysłowy to grupa przedsiębiorstw, połączonych ze sobą ze względu na ich położenie geograficzne. Nie muszą należeć do wspólnej branży, tak samo jak nie muszą ze sobą współpracować. 
Wyróżnia się klastry sieciowe, koncentryczne, instytucjonalne
Klaster sieciowy stanowi sieć firm należących do tej samej branży. Przedsiębiorstwa są dynamiczne i stale unowocześniane technologicznie, co wpływa na ich stosunkowo dużą konkurencyjność. 
Klaster koncentryczny charakteryzuje się występowaniem dużego, wyraźnie dominującego przedsiębiorstwa, powiązanego z małymi firmami. Często tworzy się łańcuch dostaw produktów. 
Klastry instytucjonalne stanowią skupiska firm, które powstały w sąsiedztwie instytucji państwowych, takich jak wyższe uczelnie, czy laboratoria. Przedsiębiorstwa są nastawione na zaspokajanie ich potrzeb. 
Przedsiębiorstwa w klastrach są powiązane ścisłą współpracą i zatrudniają wysoko wykwalifikowana kadrę pracowniczą. Często mogą liczyć na wsparcie instytucji unijnych, dzięki różnego rodzaju dotacjom. 
W Polsce klastrem przemysłowym jest  Stowarzyszenie Grupy Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina SA, Sieć Transportu Szynowego, Sieć Wyrobów Medycznych, Sieć Turystyki
 

Klastry przemysłowe Wasze opinie

7+6 =