Eszkola

Akumulacja

Akumulacja jest procesem polegającym na gromadzeniu się okruchów skalnych, mineralnych, szczątków roślin, zwierząt, lodu w miejscach, gdzie jest zagłębienie terenu. To, ile osadów nagromadzi się w dany miejscu zależy przede wszystkim od nachylenia stoku.  Najwięcej materiału gromadzi się na terenie o rzeźbie pagórkowatej. Nie bez znaczenia jest również szata roślinna. W miejscach, gdzie jej nie ma będzie się gromadziło więcej osadów. 
Akumulacja najczęściej zachodzi pod wpływem wody, gdzie cały osad jest wraz z nią transportowany i powoli osadzany. Może on się nagromadzić również po ustąpieniu wody lub obniżeniu jej poziomu. Wszystko zależy od tego, czy bierzemy pod uwagę wodę stojącą (jeziora, bagna), płynącą (rzeki). 
Osad może być gromadzony również po wpływem działania wiatru, gdzie jest wywiewany na znaczne odległości. Najbliżej osadzony zostaje piasek ze względu na względnie duży rozmiar ziaren, a najdalej pył, bo jest najdrobniejszy. Akumulacja następuje po zderzeniu z przeszkodą. Materiał jest transportowany i osadzany również przez lodowiec oraz wody pochodzące z jego topnienia. 
 

Akumulacja Wasze opinie

4×7 =

Oprócz akumulacja może Ci się przydać