Eszkola

Dolina Lotnicza

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” powstało 11 Kwietnia 2003 r. Stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorców sektora lotniczego. Jest członkiem EACP European Aerospace Cluster Partnership zrzeszająca 38 podobnych stowarzyszeń z 13 krajów Europy. 
Miejscem rozwoju jest w Południowo-Wschodnia  Polska ze względu na wieloletnią tradycje i historie lotnictwa, którego w skład wchodzą następujące miasta: Rzeszów, Mielec, Sędziszów Małopolski, Krosno i Świdnik. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. 
Światowy lider w projektowaniu, produkcji  i obsłudze silników lotniczych, rakietowych systemów napędowych oraz przemysłowych turbin gazowych, firma Pratt & Whitney, znacząco zaczęła wspierać finansowo Stowarzyszenie. 

Najważniejszym i największym celem Doliny Lotniczej jest stworzenie w Południowo-Wschodniej części Polski przemysłu lotniczego o globalnym zasięgu. Poza tym ważne dla stowarzyszenia są również takie idee jak:
•    Dążenie do coraz lepszego, szybszego i tańszego przepływu transportu, produktów i produkcji
•    Dalszy rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa
•    Promocja polskiego przemysłu lotniczego
•    Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym
•    Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w regionie budowanie optymalnego środowiska dla potencjalnych, przyszłych przedsiębiorców
•    ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, dążenie do lepszych standardów w rozwoju strategii
•    Polepszanie istniejącej bazy produkcyjnej
•    Stworzenie trwałej i niezawodnej sieci poddostawców oraz efektywnego kosztowo łańcucha dostawców
•    Przyciąganie inwestorów zagranicznych
•    Rozwijanie współpracy z innymi europejskimi ośrodkami przemysłu lotniczego
•    Promowanie współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi

Najważniejszą ich działalnością jest produkcja części i komponentów (artykuły do obróbki ściernej, części optyczne, części ze stali nierdzewnej i stopów, gondole, koła zębate, kadłuby, matryce odlewnicze, osłony silników, podzespoły, powłoki plazmowe, skrzynki napędów, urządzenia pomiarowe, wirniki turbin, łożyska, zawory, zespoły kompozytowe dla szybowców i samolotów), w znacznie mniejszym zakresie produkcja samolotów i śmigłowców. Znaczna większość tych produktów jest eksportowana głównie do USA, Włoch, Kanady, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, natomiast import pochodzi z USA oraz Hiszpanii. Największym odbiorcą produktów jest polski rząd.

Dolina lotnicza jest największym i najbardziej znanym klastrem przemysłowym w Polsce. 

Dolina Lotnicza Wasze opinie

6×4 =

Oprócz dolina lotnicza może Ci się przydać