Dolina Lotnicza

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” powstało 11 Kwietnia 2003 r. Stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorców sektora lotniczego. Jest członkiem EACP European Aerospace Cluster Partnership zrzeszająca 38 podobnych stowarzyszeń z 13 krajów Europy. 
Miejscem rozwoju jest w Południowo-Wschodnia  Polska ze względu na wieloletnią tradycje i historie lotnictwa, którego w skład wchodzą następujące miasta: Rzeszów, Mielec, Sędziszów Małopolski, Krosno i Świdnik. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. 
Światowy lider w projektowaniu, produkcji  i obsłudze silników lotniczych, rakietowych systemów napędowych oraz przemysłowych turbin gazowych, firma Pratt & Whitney, znacząco zaczęła wspierać finansowo Stowarzyszenie. 

Najważniejszym i największym celem Doliny Lotniczej jest stworzenie w Południowo-Wschodniej części Polski przemysłu lotniczego o globalnym zasięgu. Poza tym ważne dla stowarzyszenia są również takie idee jak:
•    Dążenie do coraz lepszego, szybszego i tańszego przepływu transportu, produktów i produkcji
•    Dalszy rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa
•    Promocja polskiego przemysłu lotniczego
•    Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym
•    Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w regionie budowanie optymalnego środowiska dla potencjalnych, przyszłych przedsiębiorców
•    ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, dążenie do lepszych standardów w rozwoju strategii
•    Polepszanie istniejącej bazy produkcyjnej
•    Stworzenie trwałej i niezawodnej sieci poddostawców oraz efektywnego kosztowo łańcucha dostawców
•    Przyciąganie inwestorów zagranicznych
•    Rozwijanie współpracy z innymi europejskimi ośrodkami przemysłu lotniczego
•    Promowanie współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi

Najważniejszą ich działalnością jest produkcja części i komponentów (artykuły do obróbki ściernej, części optyczne, części ze stali nierdzewnej i stopów, gondole, koła zębate, kadłuby, matryce odlewnicze, osłony silników, podzespoły, powłoki plazmowe, skrzynki napędów, urządzenia pomiarowe, wirniki turbin, łożyska, zawory, zespoły kompozytowe dla szybowców i samolotów), w znacznie mniejszym zakresie produkcja samolotów i śmigłowców. Znaczna większość tych produktów jest eksportowana głównie do USA, Włoch, Kanady, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, natomiast import pochodzi z USA oraz Hiszpanii. Największym odbiorcą produktów jest polski rząd.

Dolina lotnicza jest największym i najbardziej znanym klastrem przemysłowym w Polsce. 

Może Ci się przydać: