Eszkola

Restrukturyzacja przemysłu

Restrukturyzacja przemysłu to zmiana charakteru produkcji w poszczególnych zakładach przemysłowych. Proces ten polega na likwidacji tradycyjnych gałęzi przemysłu, takich jak górnictwo, hutnictwo, przemysł włókienniczy i zastępowaniu ich nowoczesnymi przemysłami. Równocześnie z tym następuje modernizacja maszyn, konstrukcji oraz z przekwalifikowaniem pracowników lub ich zwolnieniami. 
Restrukturyzacja objęła zwłaszcza te gałęzie przemysłu, które z czasem były coraz bardziej kosztowne w utrzymaniu i w procesie produkcji i konkurencyjne ceny na rynkach zbytu – istniała konieczność obniżenia ceny produktów, więc w związku z tym także kosztów produkcji.   
Zazwyczaj zakład przemysłowy, który jest objęty tym procesem wiąże się ze wzrostem bezrobocia, gdyż zwalniani są pracownicy, ale dostają  wysokie odprawy lub kursy przekwalifikujące. 
 

Przemysł - restrukturyzacja przemysłu Wasze opinie

5×7 =