Eszkola

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy obejmuje branże zajmujące się hodowlą i produkcją mięs, przetwórstwem warzyw i owoców, mleczarstwem, cukrownictwem, cukiernictwem, piwowarstwem, piekarstwem, wyrobem koncentratów spożywczych
Największy udział w przemyśle spożywczym mają artykuły spożywcze, a wśród nich sery i pieczywo zajmują czołowe miejsca, napoje (wody mineralne i piwo) oraz produkty powstające  z tytoniu, między innymi papierosy i cygara. 
Poszczególni producenci każdej z branż są zobowiązani do spełniania norm sanitarnych i ochrony środowiska nałożonych przez Unię Europejską.
Poszczególne firmy przemysłu spożywczego w Polsce są zlokalizowane przede wszystkim w pobliżu miejsc, gdzie wytwarzane są surowce –  w tym przypadku przede wszystkim uprawy roślin i hodowle zwierząt oraz w pobliżu rynku zbytu, czyli w okolicach dużych aglomeracji miejskich i przemysłowych. Dotyczy to głównie produktów, których termin przydatności jest krótki i istnieje potrzeba stałego uzupełniania asortymentu. 
Rozwój przemysłu spożywczego w Polsce umożliwiło kilka czynników. Przede wszystkim były to zmiany ustrojowe i wprowadzenie gospodarki rynkowej zamiast centralnie planowanej. To spowodowało szybką prywatyzację zakładów przetwórczych i zainteresowanie krajów zagranicznych, co z kolei zdecydowało o inwestowaniu w tą gałąź gospodarki. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej rozszerzyło rynek zbytu, co przełożyło się na ilość produkowanych dóbr. To wszystko było możliwe dzięki dużym ilościom upraw roślin i hodowli zwierząt ze względu na to, że kraj był wówczas typowo rolniczym. Dodatkowo szybki postęp technologiczny ułatwiał pracę i zwiększał jej wydajność. 
Polska eksportuje więcej towarów spożywczych niż importuje i jego wartość sukcesywnie wzrasta. Krajami docelowymi są głównie Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Holandia, Włochy, Francja, USA, Białoruś, Ukraina, Arabia Saudyjska. Najwięcej jest eksportowanych towarów mięsnych, zbożowych, cukierniczych. Szacuje się, że ponad 40% wszystkich produktów przemysłu spożywczego trafia na eksport. Zagraniczne kraje decydują się na importowanie polskich produktów ze względu na ich wysoką jakość i relatywnie niskie ceny produktów. 

Przemysł spożywczy Wasze opinie

9-2 =