Eszkola

Okręgi przemysłowe Polski

Okręg przemysłowy to skupisko przemysłu w postaci ośrodków i zakładów przemysłowych na obszarach silnie zurbanizowanych. Wyróżnia się różne ich rodzaje, ze względu na charakter przemysłu (wydobywczy, motoryzacyjny, spożywczy, hi-tech). Znaczna część lokalnego społeczeństwa znajduje tam pracę. 
Zazwyczaj Okręgi Przemysłowe  w okresie PRL-u były tworzone na podstawie obecnej bazy surowcowej. Później zaczęły powstawać również w miejscach dogodnych komunikacyjnie, w pobliżu chłonnych rynków zbytu dużych miast, jak również zasobnych w siłę roboczą. 
W historii kraju był wydzielonych wiele różnych Okręgów Przemysłowych, niektóre powstawały, inne były zamykane lub przekształcane wraz z rozwojem i trendami zmian gospodarki kraju, Europy i świata. 

Współczesne Okręgi Przemysłowe w Polsce (podział od 2005 roku).
- Śląsko-Krakowski OP
- Warszawski OP
- Poznański OP
- Łódzki OP
- Gdański OP
- Bydgosko-Toruński OP
- Wrocławski 
- Sudecki

Śląsko-Krakowski Okręg Przemysłowy 
W jego obrębie leżą Kraków, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Rybnik, Tychy, Częstochowa, Bielsko-Biała. 
Dawniej na jego terenie wyróżniano 4 różne Okręgi Przemysłowe (Górnośląski, Częstochowski, Bielski, Krakowski).
Powstał w oparciu o bogata bazę surowcową, obfite zasoby siły roboczej, chłonnego rynku zbytu, intensywnie rozwijającego się zaplecza naukowo-badawczego. 
Rozwiniętych zostało kilka rodzajów przemysłu, a wśród nich paliwowo-energetyczny wraz z wydobyciem węgla kamiennego, maszynowy specjalizujący się w budowie maszyn i urządzeń przemysłowych oraz samochodów osobowych, metalurgiczny wykorzystujący surowce zarówno lokalne jak i importowane, elektroniczny, mineralny, spożywczy, chemiczny.
 
Warszawski Okręg Przemysłowy 
Obejmuje głównie metropolię Warszawy i mniejszych miast leżących wokół stolicy takich jak Pruszków, Wołomin, Piaseczno, Ożarów Mazowiecki.
Następuje jego szybki rozwój dzięki położeniu w centrum kraju, dużej ilości wykwalifikowanej kadry robotniczej, chłonnego rynku zbytu oraz dobrze rozwiniętego zaplecza naukowo-badawczego. 
Obejmuje swą działalnością takie rodzaje przemysłu jak elektroniczny, elektrotechniczny, farmaceutyczny, metalurgiczny, odzieżowy, poligraficzny, perfumeryjno-kosmetyczny, środków transportu, precyzyjny.

Poznański Okręg Przemysłowy
Obejmuje Poznań, Gniezno, Wrześnię, Szamotuły Śrem, Swarzędz. 
Powstał i rozwija się w oparciu o dobrą i dużą ilość siły roboczej, ale również dogodnemu przestrzennemu ułożeniu komunikacyjnemu. 
Rozwinął się tu przemysł elektromaszynowy, środków transportu, meblarski, spożywczy, chemiczny.

Łódzki Okręg Przemysłowy
Obejmuje Łódź, Piotrków Trybunalski, Zgierz, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki. 
Swój rozwój zawdzięcza położeniu w centrum Polski, z czym się wiąże bardzo dobra dostępność komunikacyjna oraz dużym zasobom siły roboczej.
Główną gałęzią przemysłu jest odzieżowy i włókienniczy. Poza tymi dwoma rozwinął się również spożywczy. 
Obecnie przechodzi restrukturyzację.

Gdański Okręg Przemysłowy
Obejmuje swym zasięgiem Gdańsk, Gdynię, Pruszcz Gdański, Starogard Gdański, Tczew. 
Jego rozwój był możliwy dzięki nadmorskiemu położeniu, co spowodowało rozwój portów oraz zasobności w siłę roboczą. 
Najlepiej rozwinięte gałęzie przemysłu to przede wszystkim rafineryjny i stoczniowy, a poza nimi również chemiczny, elektroniczny, elektrotechniczny.

Bydgosko-Toruński Okręg Przemysłowy
Najważniejszymi ośrodkami jest Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Świeć. 
Rozwinął się w oparciu o dobre zasoby wodne, dogodnej dostępności komunikacyjnej i sile roboczej.
Głównymi gałęziami przemysłu są chemiczny, maszynowy, spożywczy. 

Wrocławski Okręg Przemysłowy 
Usytuowany wokół Wrocławia. W jego skład wchodzi również Oława, Oleśnica, Jelcz-Laskowice.
Powstał dzięki dużej dostępności komunikacyjnej oraz sile roboczej. 
Jest wyspecjalizowany w budowie maszyn i urządzeń energetycznych oraz środków transportu, ale również w przemyśle spożywczym i chemicznym. 

Sudecki Okręg Przemysłowy 
Obejmuje Wałbrzych, Jelenią Górę, Kłodzko, Nową Rude, Dzierżoniów. 
Podstawą jego utworzenia była lokalna baza surowcowa. Obecnie najlepiej rozwinięty w jego obrębie jest przemysł wydobywczy (o mniejszym znaczeniu niż niegdyś), włókienniczy, odzieżowy, chemiczny, mineralny. 

Obecnie na wielu obszarach będących niegdyś Okręgami Przemysłowymi obecnie dochodzi do ich transformacji w Specjalne Strefy Ekonomiczne. Dzieje się tak, ze względu na spadek znaczenia przemysłu, jego nierentowność. 
 

Okręgi przemysłowe Polski Wasze opinie

8-2 =