Eszkola

Specjalne Strefy Ekonomiczne - występowanie

Specjalna Strefa Ekonomiczna to wyodrębniona niezamieszkała część terytorium Polski, która została utworzona w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju. 
W Polsce funkcjonują one w oparciu o ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku. 

Wzrost rozwoju gospodarczego następuje poprzez rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej, rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej, rozwój eksportu, zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług, zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego, a w szczególności poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. 

Aby mogła powstać Specjalna Strefa Ekonomiczna potrzebna jest zgoda rady gminy właściwej dla obszaru SSE oraz pozytywna opinia wojewody. Przygotowany wniosek zgodnie z zapisami ustawy wraz z planem rozwoju strefy jest przedkładany ministrowi gospodarki, następnie przedkładany Radzie Ministrów, która ustanawia SSE odpowiednim rozporządzeniem. 
W Polsce utworzono 15 SSE, 2 parki technologiczne. Nowelizacja ustawy umożliwiła likwidację  mazowieckiej i częstochowskiej specjalnej strefy ekonomicznej i połączenie stref w Tczewie i Żarnowcu w Pomorską SSE.

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce:
- Kamiennogórka SSE
- Katowicka
- Kostrzyńsko-Słubicka
- Krakowski Park Technologiczny
- Legnicka
- Łódzka
- Euro-Park Mielec
- Pomorska
- Słupska
- Starachowice
- Suwalska
- Euro-Park Wisłosan
- Wałbrzyska
- Warmińsko-Mazurska
 

Specjalne Strefy Ekonomiczne Wasze opinie

3×1 =