Eszkola

Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi to nagłe uwolnienie ogromnej ilości energii, która jest nagromadzona w skałach skorupy ziemskiej lub górnym płaszczu. Wraz z nim przemieszczają się masy skalne, podczas czego powstają drgania. Rozchodzą się w postaci fal. Te, które dotrą do powierzchni Ziem osa odczuwalne jako nagłe wstrząsy. Miejsce powstawania fal to hipocentrum – jest ogniskiem. Punkt znajdujący się na powierzchni Ziemi, do którego dochodzą najszybciej fale to epicentrum i jest on umiejscowiony pionowo w linii prostej nad ogniskiem trzęsienia. 
Ze względu na powód wystąpienia trzęsienia są podzielone na tektoniczne, wulkaniczne, zapadowe, antropogeniczne. 
Tektoniczne są związane z płytową budową litosfery. Gdy poszczególne płyty się o siebie uderzają wyzwala to znaczne ilości energii. 
Wulkaniczne są związane z gwałtownymi erupcjami wulkanów lub też zapadaniem się kominów magmowych.
Zapadowe występują w miejscu rzeźby krasowej, gdzie dochodzi do zawalenia stropów nad jaskiniami.
Antropogeniczne powstają na wskutek działalności człowieka. 
Zdecydowana większość trzęsień ziemi występuje na granicach płyt litosfery, zwłaszcza w strefach subdukcji.  Obszar sejsmiczny jest tam,  gdzie są one częste i silne. Obszar pensejsmiczny jest w tam, gdzie są częste, ale słabe. Tereny bez trzęsień ziemi nazywane są obszarami asejsmicznymi. 
W celu rejestracji trzęsień ziemi używa się sejsmografu, który wykonuje wykres na taśmie, czyli sejsmogram. 
Siłę trzęsień określa się za pomocą skali Richtera, która wskazuje amplitudę drgań wstrząsów, wyznaczając energię wyzwoloną podczas wstrząsu. 
Stosowana jest również skala Mercallego, w której intensywność wstrząsu określa się na podstawie wartości przyspieszenia drgań gruntu wraz z opisem skutków. 
 

Trzęsienie ziemi Wasze opinie

5-3 =

Oprócz trzęsienie ziemi może Ci się przydać