Eszkola

Skala Mercallego

Skala Mercallego jest używana do oceny intensywności trzęsień ziemi. Odbywa się to na podstawie wartości przyspieszenia drgań gruntu oraz opisu jego skutków.

Stopień

Opis

przyspieszenie

1

Rejestrowane jedynie przez przyrządy

Do ¼ cm/ s

2 -3-

Lekkie drgania

¼ do 1 cm/ s

4 -5

Odczuwalne wstrząsy, drobne przedmioty poruszane

1 do 5 cm / s

6 -7

Odpadanie tynku ze ścian, przewracanie kominów

5 do 25

8 -10

Powstawanie osuwisk i szczelin w ziemi

25 do 100

11 -12

Zmiany rozkładu lądów, liczne osuwiska, podniesienie wód gruntowych

100 do 1000

Opinie - Skala Mercallego

9-4 =