Eszkola

Poziom rozwoju gospodarczego – cechy państw

Aspekty

Wysoki poziom rozwoju gospodarczego

Średni poziom rozwoju gospodarczego

Niski poziom rozwoju gospodarczego

ekonomiczne

- PKB per capita powyżej 15 000 USD
- dominacja usług
- rozwinięty przemysł zaawansowanych technologii (hi – tech)
- duża wydajność pracy
- duża liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników
- duża produkcja energii przy zachowaniu małej energochłonności
- rozwinięta infrastruktura techniczna

 

- PKB per capita od 2 000 do 15 000 USD
- przemysł i usługi mniej więcej na jednym poziomie
- rozwijający się przemysł zaawansowanych technologii
- restrukturyzacja  przemysłu
- średnia, ale wzrastająca liczba wykwalifikowanych pracowników
- wzrastająca produkcja energii przy malejącej energochłonności
- średnio rozwinięte infrastruktura

 

- PKB per capita poniżej 2000 USD
- powszechna pomoc państw zagranicznych w rozwoju gospodarczym
- dominacja rolnictwa i przemysłu
- brak przemysłu zaawansowanych technologii – zacofanie technologiczne
- mała ilość wysoko wykwalifikowanych pracowników

- mała wydajność pracy
- mała produkcja elektryczna przy stosunkowo wysokiej energochłonności

Społeczne

- niski poziom analfabetyzmu
- wysoki wskaźnik urbanizacji
- powszechny problem otyłości

 

- stosunkowo niewielki poziom analfabetyzmu
- wysoki wskaźnik urbanizacji przy wysokim odsetku ludności mieszkającej w slumsach
- pojawia się problem otyłości

 

- wysoki poziom analfabetyzmu
- niski poziom edukacji
- konflikty etniczne, religijne
- problem głodu

demograficzne

- starzenie się społeczeństw
- powszechny model rodziny 2+1
- niski lub ujemny współczynnik przyrostu naturalnego
- długość trwania życia powyżej 70 lat

 

- zahamowanie eksplozji demograficznej
- dodatni współczynnik przyrostu naturalnego, ale malejący
- średni poziom opieki medycznej
- średnia długość życia powyżej 60 lat

- eksplozja demograficzna
- społeczeństwo młode – rodziny wielodzietne
- wysoki współczynnik przyrostu naturalnego
- długość życia około 50 lat
- bardzo niski poziom opieki medycznej

Opinie - Poziom rozwoju gospodarczego – cechy państw

7-1 =

Może Ci się przydać: