Eszkola

Skład i masa atmosfery

Przydatne kalkulatory i narzędzia


W tabeli poniżej zaprezentowano skład chemiczny atmosfery wraz z symbolami, masę w gramach, procent objętości i zawartość masy w procentach.


Gazy Symbol Masa (g) % objętości Zawartość masy (%)
Azot \(N_2\) 3875*10^18 78,084 75,52
Tlen \(O_2\) 1188*10^18 20,942 23,14
Argon \(Ar\) 65800*10^15 0,934 1,29
Dwutlenek węgla \(CO_2\) 2354*10^15 0,037 0,056
Neon \(Ne\) 62*10^15 0,00182 0,00126
Hel \(He\) 14*10^15 0,00052 0,00007
Metan \(CH_4\) 4*10^15 0,00019 0,00010
Krypton \(Kr\) 3*10^15 0,000114 0,00033
Wodór \(H_2\) 2*10^15 0,000050 0,000003
Ksenon \(X\) 200*10^12 0,000009 0,000004
Ozon \(O_3\) 100*10^12 0,000002 0,000003
Razem 5144428*10^15 100,00 100,00

Opinie - Skład i masa atmosfery

8-1 =