Eszkola

Stan wód największych jezior objętych monitoringiem

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Stan wód największych jezior objętych monitoringiem (2011 rok)

Poniższa tabela zawiera informacje o stanie wody, ocenie stanu ekologicznego i chemicznego wody, oraz dane o powierzchni, objętości i średniej głębokości największych jezior w Polsce. Sklasyfikowanie jednolitej części wód do umiarkowanego lub słabego stanu ekologicznego, bądź też do złego stanu chemicznego, wskazuje na zły stan wód jeziora.

Jeziora Lokalizacja (województwo) Powierzchnia zwierciadła wody
[ha]
Objętość jeziora
[hm3]
Średnia głębokość
[m]
Stan wody Ocena stanu ekologicznego wody (klasa jakości wody) Ocena stanu chemicznego wody
Mamry warmińsko-mazurskie 2504,0 298,3 11,7 dobry dobry
(II)
dobry
Dobskie warmińsko-mazurskie 1776,0 140,0 7,8 zły umiarkowany (III) dobry
Drużno warmińsko-mazurskie 1446,0 17,4 1,2 zły umiarkowany (III) -
Dadaj warmińsko-mazurskie 976,8 120,8 12,0 zły słaby
(IV)
dobry
Pluszne warmińsko-mazurskie 903,3 134,9 14,9 dobry dobry
(II)
-
Drwęckie warmińsko-mazurskie 870,0 50,1 5,7 zły słaby
(IV)
dobry
Sławskie lubuskie 817,3 42,7 5,2 zły umiarkowany (III) -
Ryńskie warmińsko-mazurskie 661,1 69,4 10,5 zły słaby
(IV)
dobry
Płaskie warmińsko-mazurskie 620,4 15,3 2,4 zły umiarkowany (III) dobry
Dąbrowa Wielka warmińsko-mazurskie 615,1 50,6 8,2 zły słaby
(IV)
-
Bobięcińskie Wielkie pomorskie 524,6 49,0 9,1 zły umiarkowany (III) dobry
Mikołajskie warmińsko-mazurskie 497,9 55,7 11,2 zły umiarkowany (III) dobry
Wadąg warmińsko-mazurskie 494,5 62,9 12,7 zły zły
(V)
dobry
Wałpusz warmińsko-mazurskie 436,9 18,1 4,2 zły umiarkowany (III) -
Bartężek warmińsko-mazurskie 377,9 19,6 5,1 zły zły
(V)
dobry
Buwełno warmińsko-mazurskie 360,3 45,0 12,5 dobry bardzo dobry (I) -
Morzycko zachodnio-
pomorskie
342,7 49,8 14,5 zły umiarkowany (III) -
Rospuda Filipowska podlaskie 341,7 49,7 14,5 zły słaby (IV) dobry
Jasień Południowy pomorskie 336,7 26,1 7,5 zły umiarkowany (III) -
Lubikowskie lubuskie 314,7 34,8 10,9 dobry bardzo dobry (I) -
Hańcza podlaskie 311,4 120,4 38,7 zły umiarkowany (III) dobry
Strykowskie wielkopolskie 305,3 13,6 4,5 zły słaby
(IV)
-
Chrzypskie wielkopolskie 304,3 18,7 6,1 zły umiarkowany (III) -

Opinie - Stan wód największych jezior objętych monitoringiem

8+9 =