Eszkola

Oczyszczalnie ścieków

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Oczyszczalnie ścieków (2011 rok)

Poniższa tabela przedstawia zestawienie danych o liczbie i przepustowości oczyszczalni ścieków mechanicznych, chemicznych, biologicznych oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów a także procent ludnośći korzystających z oczyszczalni ścieków.

Wyszczególnienie Ogółem Mechaniczne Chemiczne Biologiczne Z podwyższonym usuwaniem biogenów
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Liczba 1110 366 110 587 47
Przepustowość [dam3/d] 6839,7 4798,1 1005,2 924,0 112,5
Oczyszczalnie ścieków komunalnych Liczba 3143 55 2261 827
Przepustowość [dam3/d] 8947,7 8,5 1450,4 7488,8
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludości ogółem 65,7 0,1 13,3 52,2

Opinie - Oczyszczalnie ścieków

3+1 =