Eszkola

Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (2000, 2005, 2009 i 2010 rok)

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Poniższa tabela przedstawia zestawienie całkowitej emisiji wyrażonej w tys. t głównych zanieczyszczeń powietrza w latach: 2000, 2005, 2009 i 2010.

Rodzaj zanieczyszczenia 2000 2005 2009 2010
Całkowita emisja [tys. t]
Dwutlenek węgla 316114 317893 312248 332067
Tlenek węgla 3463 3333 2778 3076
Dwutlenek siarki 1511 1222 862 974
Tlenki azotu (NO2) 838 866 822 867
Niemetanowe lotne związki organiczne

- źródła antropogeniczne

- przyroda

905

599

306

903

593

310

926

634

292

949

662

287
Amoniak 323 270 273 271
Pyły 464 457 404 445

Opinie - Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (2000, 2005, 2009 i 2010 rok)

8+2 =