Eszkola

Klimaty kuli ziemskiej - charakterystyka

Kula ziemska jest podzielona na poszczególne strefy klimatyczne, czyli obszary, w obrębie których panują określone warunki klimatyczne, wydzielone na podstawie długoletnich obserwacji. 

Podział klimatów (według Wincentego Okołowicza) obejmuje strefy klimatów wraz z ich typami. 
Ułożone są prawie równoleżnikowo

STREFA KLIMATYCZNA

TYP KLIMATU

TEMPERATURA

OPADY

RÓWNIKOWA

RÓWNIKOWY WYBITNIE WILGOTNY

- Średnia miesięczna temperatura powietrza wszystkich miesięcy powyżej 20 ͦ C
- dobowe i roczne amplitudy temperatury powietrza wahają się od 5 do 10 ͦ C

Deszcze przez cały rok  roczna suma opadów ponad 2000 mm

PODRÓWNIKOWY WILGOTNY

Jedna pora bezdeszczowa w roku
- roczna suma opadów około 2000 mm

PODRÓWNIKOWY SUCHY

Jedna pora deszczowa w roku – roczna suma opadów poniżej 1000 mm

ZWROTNIKOWA

WILGOTNY

Średnia miesięczna temperatura powietrza powyżej 20 ͦ C
- duże dobowe amplitudy temperatur
- przewaga wyżowych układów ciśnienia

Najwyższe opady w półroczu letnim
- roczna suma opadów wynosi między 1000 a 2000 mm

POŚREDNI

Roczna suma opadów wynosi między 250 a 1000 mm

SUCHY I SKRAJNIE SUCHY

Roczna suma opadów poniżej 250 mm

PODZWRTONIKOWA

MORSKI

Średnia miesięczna temperatura najchłodniejszego miesiąca to koło 10 ͦ C
- stosunkowo niewielkie roczne amplitudy temperatur
- przewaga wyżowych układów ciśnienia

Roczna suma opadów wynosi między 600 a 900 mm
- ilość opadów mniejsza w miesiącach letnich

POŚREDNI

Średnia temperatura powietrza najchłodniejszego miesiąca około 5 ͦ C

KONTYNENTALNY

Średnia miesięczna temperatura powietrza najchłodniejszego miesiąca wynosi około 0 ͦC
- stosunkowo wysokie roczne amplitudy temperatur
- przewaga wyżowych układów ciśnienia

Roczna suma opadów wynosi między 250 a 600 mm

KONTYNENTALNY SKRAJNIE SUCHY

Roczna suma opadów wynosi mniej niż 250 mm

UMIARKOWANY

CIEPŁY :
- MORSKI
- PRZEJŚCIOWY
- KONTYNENTALNY
- KONTYNENTALNY SUCHY

-średnia roczna temperatura powietrza około 0 ͦ C

morski
- średnia miesięczna temperatura powietrza w klimacie morskim około 15 ͦ C
- wysokie roczne amplitudy temperatury powietrza 20ͦ C

przejściowy i kontynentalny
- średnia  miesięczna temperatura powietrza waha się między 15 a 20 ͦ C
- roczne amplitudy temperatury powietrza 25 ͦ C

kontynentalny suchy

- średnia  miesięczna temperatura powietrza około 20 ͦ C
- roczna amplituda temperatura powietrza 35 ͦ C
- najniższe temperatury w miesiącach zimowych


 

Morski:
- opady przez cały rok
- roczna suma opadów 600 – 1000 mm

Przejściowy i kontynentalny
- opady przez cały rok, maksymalne w miesiącach letnich
- roczna suma opadów 400 – 800 mm

Kontynentalny suchy
- opady w trakcie trwania zimy w postaci śniegu
-roczna suma opadów poniżej 500 mm

CHŁODNY :
- MORSKI
- PRZEJŚCIOWY
- KONTYNENTALNY

- średnia roczna temperatura powietrza około – 10 ͦ C

 

Morski
- średnia miesięczna temperatura powietrza miesięcy letnich około 10 ͦ C
- wysokie roczne amplitudy powietrza wynoszące około 20 ͦ C

 

Przejściowy i kontynentalny
- średnia miesięczna temperatura powietrza miesięcy letnich waha się między 15 a 20 ͦ C
- roczna amplituda temperatur wynosi około 25 ͦ C

 

Kontynentalny suchy
- średnia miesięczna temperatura powietrza miesięcy letnich wynosi ponad 20 ͦ C
- roczna dobowa amplituda temperatury powietrza to koło 45 ͦ C

Morski
- roczna suma opadów wynosi od 600 do 1200 mm

- opady przez cały rok
- najwięcej opadów w miesiącach jesiennych

 

Przejściowy i kontynentalny
- roczna suma opadów między 400 a 800 mm

- dominacja opadów latem

Kontynentalny suchy
- roczna suma opadów wynosi poniżej 500 mm
- opady występują głównie w miesiącach letnich

 

OKOŁOBIEGUNOWY

PODBIEGUNOWY – SUBPOLARNY

-MORSKI
- KONTYNENTALNY
- SKRAJNIE KONTYNENTALNY

- średnia roczna temperatura powietrza wynosi poniżej 0 ͦ C
- średnia miesięczna temperatura powietrza najcieplejszego miesiąca jest niższa od 10 ͦ C
- niewielkie dobowe amplitudy temperatury
- duże roczne amplitudy temperatury wynoszące poniżej 30ͦ C

- niewielka roczna suma opadów w
 

Morski
- poniżej 500 mm
- opady przez cały rok w postaci śniegu

kontynentalny
- poniżej 200 mm
- opady przez cały rok w postaci śniegu

 

Skrajnie kontynentalny
- poniżej 50 mm

BIEGUNOWY – POLARNY
- MORSKI
- KONTYNENTALNY
- SKRAJNIE KONTYNENTALNY

- średnia roczna temperatura powietrza wynosi poniżej 0 ͦ C
- średnia miesięczna temperatura powietrza najcieplejszego miesiąca jest niższa od 0 ͦ C
- niewielkie dobowe amplitudy temperatury
- duże roczne amplitudy temperatury wynoszące powyżej 30ͦ C

Klimaty astrefowe to takie, które kształtują się w wyjątkowych warunkach środowiska.
Należą do nich klimat górski, monsunowy i miejski.
Klimat górski występuje tam, gdzie są wysokie góry lub wyżyny. Następuje tam spadek temperatury powietrza o 0,6 ͦ C na każde 100 metrów, spadek ciśnienia atmosferycznego o około 11,5 hPa na każde 100 metrów, wzrost średniej prędkości wiatru, natężenia promieniowania słonecznego oraz do pewnej wysokości wzrost opadów atmosferycznych. Charakteryzuje się dużą dobową zmiennością warunków pogodowych. 
Spadek temperatury na coraz wyższych terenach skutkuje ukształtowaniem się górskich pięter klimatycznych, a także związanych z nimi pięter roślinnych. 
Klimat monsunowy występuje głównie w południowej i południowo-wschodniej Azji i jest skutkiem kontrastów termicznych między kontynentem Azjatyckim a Oceanem Indyjskim, czego wynikiem jest tworzenie się odmiennych układów ciśnień w określonych porach roku. Z tego względu w tym klimacie wyróżnia się 2 typy: letni przynoszący znaczny wzrost opadów atmosferycznych i zimowy z brakiem opadów.
Klimat miejski tworzy się w miejscach zurbanizowanych i odznacza się wzrostem temperatury powietrza. Im bliżej centrum miasta tym wyższa temperatura powietrza.
 

Opinie - Klimaty kuli ziemskiej - charakterystyka

6-4 =

Może Ci się przydać: