Eszkola

Klimatogram – budowa

Klimatogram to graficzne przedstawienie przebiegu temperatury powietrza oraz opadów w ciągu roku w danym miejscu. Wartości temperatur to średnia z poszczególnych miesięcy, natomiast wartości opadów to średnie sumy opadów z poszczególnych miesięcy. 

Budowa klimatogramu przedstawiona jest na rysunku:
1) nazwa miejscowości, z nazwą państwa, w którym się znajduje
2) miesiące oznaczone liczbami rzymskimi (I – styczeń, II – luty, itp.) 
3) średnia temperatura powietrza poszczególnych miesięcy wyrażone w ͦ C, zaznaczona czerwoną kreską, ich wartości odczytywane są z lewej strony, gdzie są zaznaczone wartości
4) średnia suma opadów poszczególnych miesięcy wyrażone w mm, zaznaczona niebieskimi słupkami których wartości odczytywane są ze strony prawej, gdzie zaznaczone są wartości

Gdy chcemy odczytać wartość średniej temperatury powietrza dla danego miesiąca trzeba wartość czerwonej kreski z tego miesiąca odczytać na linii po lewej stronie. Przykładowo, gdy chcemy odczytać wartość temperatury dla maja, na dolnej kresce wybieramy V i kierujemy się do góry, aż napotkamy czerwoną kreskę, natomiast później kierujemy się w tym miejscu na linię po lewej stronie i odczytujemy wartość, która wynosi około 23 ͦ C. 
Obliczając roczną amplitudę temperatury znajdujemy na wykresie jej najwyższą i najniższą wartość i od najwyższej odejmujemy najniższą. 
W przypadku odczytywania średniej sumy opadów danego miesiąca wybieramy odpowiedni słupek i kierujemy się na linie po prawej stronie, skąd odczytujemy wartość. Przykładowo suma opadów dla listopada wynosi około 35 mm. 
Gdy chcemy obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza dodajemy wartości wszystkich miesięcy, natomiast gdy chcemy obliczyć roczną sumę opadów sumujemy wartości opadów ze wszystkich miesięcy. 
 

Klimatogram – budowa

Autor zdjęcia: Sylwia Nawała

Klimatogram Wasze opinie

5×5 =

Oprócz klimatogram może Ci się przydać