Eszkola

Zasoby wodne i pobory wód w Polsce (2000, 2005, 2010 i 2011 r.)

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zasobów wodnych i poborów wody w Polsce w latach: 2000, 2005, 2010 i 2011. Opad został ujęty łącznie z obszarami zlewni poza granicami kraju.

Wyszczególnienie Jednostka 2000 r.
2005 r.
2010 r.
2011 r.
Opady mm 630,9 580,3 802,9 692,3
km3 197,3 181,4 251,1 216,5
Odpływy łącznie z dopływami z zagranicy km3 71,0 56,7 86,9 76,6
na 1 km2 w dam3 227,1 181,3 277,9 244,8
na 1 mieszkańca w dam3 1,9 1,5 2,3 2,0
Odpływy z obszaru kraju km3 61,9 48,8 73,6 66,8
na 1 km2 w dam3 198,0 155,9 235,4 213,7
na 1 mieszkańca w dam3 1,6 1,3 1,9 1,7
Pobór wody ogółem hm3 11048,5 10940,3 10866,4 11152,2
Pobór wód ze źródeł powierzchniowych hm3 9150,6 9205,7 9172,6 9461,6
Pobór wód ze źródeł podziemnych hm3 1747,3 1640,4 1625,2 1628,5
Pobór wód z odwadnianych zakładów górniczych hm3 150,6 94,2 68,6 62,1
Pobór wód na cele produkcyjne hm3 7637,9 7734,1 7650,7 8008,1
Pobór wód na cele nawodnień w rolnictwie i leśnictwie hm3 1060,6 1101,0 1153,3 1111,2
Pobór wód na cele eksploatacji sieci wodociągowej hm3 2350,1 2105,2 2062,4 2033,0
hm3

Opinie - Zasoby wodne i pobory wód w Polsce (2000, 2005, 2010 i 2011 r.)

2×3 =