Eszkola

Tlenki i ich nazewnictwo definicja i właściwości

Tlen tworzy związki chemiczne prawie ze wszystkimi innymi pierwiastkami. Związki te należą do najbardziej trwałych związków dwuskładnikowych i nazywane są tlenkami. Wyróżnia się trzy grupy tlenków: tlenki proste, tlenki mieszane oraz nadtlenki.

Tlenki proste są to, jak sama nazwa wskazuje, najprostsze połączenia tlenu. Tlen występuje w nich jako pierwiastek dwuwartościowy, a zatem tworzy z pozostałymi pierwiastkami wiązania podwójne. Przykładem może być związek składający się z dwóch pierwiastków takich jak tlen i potas. Tlen utworzy w tym związku dwa wiązania, potas ma wartościowość I, więc połączy się jednym wiązaniem z tlenem.
       Tlenki i ich nazewnictwo

Aby wszystkie wiązania tlenu były zajęte musi się on połączyć z dwoma atomami potasu. A zatem wzór strukturalny związku tlenu z potasem będzie wyglądał następująco:
 
Tlenki i ich nazewnictwo
Tlen w tlenkach w zapisie sumarycznym występuję w drugiej kolejności, a zatem wzór sumaryczny zapiszemy jako:                                                                                                                                                                                                                                                 Tlenki i ich nazewnictwo             

Nazwa związku: tlenek potasu.

Dla pierwiastków takich jak np. siarka, która posiada więcej niż jedną wartościowość, po nazwie związku w nawiasie dopisujemy wartościowość. Przykładem może być związek tlenu z siarką, np. SO2, który nazywamy tlenkiem siarki (IV) lub ditlenkiem siarki bądź SO3 nazywany tlenkiem siarki (VI). Wzory strukturalne tych tlenków wyglądają w sposób następujący:
                                 
          Tlenki i ich nazewnictwo

Tlenki mieszane są to takie tlenki, w których część atomów metalu ma inną wartościowość niż pozostałe, na przykład Fe3O4 czyli tlenek żelaza (II, III) bądź tetratlenek triżelaza, w którym dwa atomy żelaza są trójwartościowe, a jeden dwuwartościowy.     

Nadtlenki czyli takie tlenki, w których powstaje nietypowe wiązanie nazywane wiązaniem nadtlenkowym. Polega ono na połączeniu ze sobą dwóch atomów tlenu, tak jak przedstawia się to w związku H2O2 nazywanym ditlenkiem wodoru bądź nadtlenkiem wodoru (H-O-O-H). Nadtlenki są nietrwałe, silnie utleniające, zdarzają się również wybuchowe.                  

Tlenki i ich nazewnictwo Wasze opinie

3+7 =