Eszkola

Migracje XXI wieku – kierunki migracyjne

Migracja to  swobodne przemieszczanie się ludności z jednego miejsca do drugiego związane ze zmianą miejsca zamieszkania na stałe lub czasowo. 
Głównym kierunkiem migrantów w skali światowej w XXI wieku, czyli od początku 2001 roku są kraje wysoko rozwinięte gospodarczo, bowiem to właśnie jest głównym magnesem przyciągającym emigrantów, przy czym głównymi krajami docelowymi są te leżące w Europie Zachodniej, Azji i Ameryce Północnej. 
Państwem, do którego emigruje najwięcej ludzi są Stany Zjednoczone. W 2015 roku ich liczba w stosunku do ogólnej liczby ludności wynosiła prawie 15%. Zaraz pod USA są Niemcy, następnie Rosja, Arabia Saudyjska, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kanada, Francja, Australia, Hiszpania. 
Wśród głównych przyczyn migracji międzynarodowych w XXI wieku należy wymienić poszukiwanie pracy, edukację, łączenie rodzin, ucieczkę przed prześladowaniami. 
Największa liczba emigrantów nie pochodzi wyłącznie w krajów zacofanych gospodarczo. Wiele mieszkańców krajów bardzo ubogich nie stać na pokrycie kosztów migracyjnych. 
Najwięcej emigrantów pochodzi z państw o wysokim bądź średnim poziomie rozwoju gospodarczego, czyli terenów Indii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Meksyku, Rosji, Chin, Kazachstanu, Rumunii, Bangladeszu, Pakistanu, Ukrainy, Filipin, Syrii, Indonezji, Palestyny, Egiptu, Turcji, Afganistanu. 
 

Migracje XX wieku Wasze opinie

3+3 =

Oprócz migracje xx wieku może Ci się przydać