Eszkola

Ważniejsze skały metamorficzne

Skały metamorfizmu dyslokacyjnego
Występują w rejonie uskoków i nasunięć. Skład mineralny i wygląd powstałych skał jest zależny od  skał pierwotnych.
Przykłady:
- brekcje tektoniczne
- kataklazyty
- mylonity

Skały zmetamorfizowane regionalnie 
Im głębiej tym większe przeobrażenia skał. 
Przykłady:
- zieleńce
- fyllity
- łupki talkowe
- kwarcyty
- łupki kwarcytowe
- serpentynity
- gnejsy
- amfibolity
- marmury
- hornfelsy

Skały metamorficzne Wasze opinie

3+1 =