Eszkola

Procesy geologiczne - podział

Procesy geologiczne to procesy, wskutek których następują zmiany na powierzchni Ziemi lub w jej wnętrzu.
Jeśli są to zmiany tylko w wyglądzie nazywamy je fizycznymi, jeśli natomiast następuje zmiana składu chemicznego są to zmiany chemiczne. 

Do procesów wewnętrznych, nazywanych endogenicznymi zaliczane są trzęsienia ziemi, wulkanizm, ruchy górotwórcze, ruchy lądotwórcze
Do procesów zewnętrznych nazywanych egzogenicznymi zaliczane są wietrzenie, erozja, akumulacja, ruchy masowe. 
 

Procesy geologiczne Wasze opinie

7-2 =