Eszkola

Erozja – rodzaje

Erozja to wszystkie procesy niszczące podłoże, czyli skorupę ziemską. Polega na jej żłobieniu i rozcinaniu, przy czym produkty niszczenia nie są akumulowane, ale od razu usuwane. Najczęściej jest powodowana przez wodę, wiatr i lodowce
Woda opadowa spływa po podłożu wcinając się w nie – jest to ablacja deszczowa. Luźne osady i gleby są zmywane ze stoku. Im większe jego nachylenie tym eroduje intensywniej i szybciej. 
Woda płynąca z strumykach, które później przekształcają się w rzeki eroduje podłoże na różne sposoby. Występuje wtedy erozja wgłębna, gdy woda wcina się coraz głębiej w skorupę ziemską rozcinając ją. Gdy jej spadek jest mniejszy, a wody jest więcej dzięki wpadającym do niej dorzeczom zaczyna poszerzać swoją dolinę podcinając brzegi doliny – jest to erozja boczna. Również w rzekach w miejscu występowania progów skalnych, ale również w morzach i oceanach na styku wody i lądu widoczne jest zjawisko erozji wstecznej, polegającej na niszczeniu owego progu bądź ścieraniu pod wpływem podpływania wody lądu graniczącego z wodą i ubywanie go z biegiem czasu. Równocześnie jest niszczone dno morza i oceanu. 
Erozja lodowcowa to egzaracja i detrakcja. Ich mechanizmy polegają na żłobieniu podłoża prze płynący lód i okruchy skalne jakie się w nim znajdują. W fazie topnienia lodowca wypływają z niego rzeki, które również erodują podłoże. 
Erozja powodowana przez wiatr nazywana jest eoliczną i przybiera formę korazji lub deflacji. Korazja to działanie niesionych ziaren piasku polegające na szlifowaniu powierzchni. Deflacja to wywiewanie materiału piaszczystego i pylastego. 

Erozja Wasze opinie

1×1 =

Oprócz erozja może Ci się przydać