Eszkola

Geomorfologia dynamiczna

Geomorfologia dynamiczna zajmuje się  czynnikami i procesami wpływającymi na rozwój rzeźby terenu. Wyróżnia się czynniki egzogeniczne występujące na powierzchni Ziemi, takie jak woda, wiatr, lód, temperatura i endogeniczne odbywające się we wnętrzu Ziemi, takie jak tektonika, sejsmika, wulkanizm

Procesy kształtujące rzeźbę powierzchni ziemi to: procesy fluwialne, w których czynnikiem jest woda płynąca, eoliczne, w których czynnikiem jest wiatr, glacjalne, w których czynnikiem jest lód, krasowe, w których czynnikiem jest woda z dwutlenkiem węgla, litoralne, w których czynnikiem jest woda oraz stokowe, które odbywają się pod wpływem siły grawitacji

 

fluwialne

eoliczne

glacjalne

stokowe

krasowe

litoralne

- erozja denna (korozja, abrazja, eworsja, odrywanie, kawitacja)
- erozja boczna
- erozja wsteczna
- transport
-sedymentacja/akumulacja

- deflacja
- korazja
- transport
-akumulacja

erozja (detrakcja, abrazja/ detersja, egzaracja)
- transport
- akumulacja

- osuwanie
- pełzanie
-odpadanie
-obrywanie
-osiadanie

-karbonatyzacja -wietrzenie chemiczne

erozja wsteczna
-sedymentacja/ akumulacja


Każdy czynnik bierze udział w procesie, który prowadzi do powstawania konkretnej formy, np.
czynnik woda, bierze udział w procesie erozji tworząc formę - dolinę.

Geomorfologia dynamiczna Wasze opinie

3×7 =

Oprócz geomorfologia dynamiczna może Ci się przydać