Eszkola

Wulkanizm – czym jest?

Wulkanizm to procesy związane z przemieszczaniem się magmy z wnętrza Ziemi aż do jej powierzchni. 
Miejscem, w którym dochodzi do wydostania się magmy na powierzchnię jest wulkan, czyli otwór w skorupie ziemskiej. Razem z płynną magmą wydobywają się również jej produktu w stanie skupienia stałym oraz gazowym. W stanie stałym są odłamki skalne nazywane piroklastycznymi natomiast gazowym gazami wulkanicznymi
Wulkany powstają na granicy płyt litosfery, które się rozsuwają lub w przypadku, gdy jedna zagłębia się pod drugą. Z tego względu największa ich ilość znajduje się na wybrzeżu Oceanu Spokojnego, Europy Południowej, Japonii, Filipin, w środkowej części Afryki.
 
Wulkany można podzielić według następujących kryteriów:
– ze względu na rodzaj materiału wyrzucanego podczas wybuchu:
1) lawowe – wydobywa się tylko lawa
* hawajskie / tarczowe – niskie ale rozległe, lawa nie jest zbyt lepka
* kopuły lawowe – gęsta, kwaśna lawa
2) eksplozywne – wydobywa się materiał piroklastyczny w postaci pyłów, popiołów, bomb i piasku wulkanicznego
3) mieszane / stratowulkany – wydobywa się zarówno  gęsta lawa jak i materiał piroklastyczny

– ze względu na miejsce wypływu magmy
1) stożkowe – wybuch jest poprzedzony osadzaniem się gęstej kwaśnej magmy przy wylocie krateru, po czym jest ona gwałtownie oderwana przez napierającą pod wielkim ciśnieniem magmę
2) tarczowe – podczas wybuchu wydobywa się płynna lawa, ponieważ powstają one w miejscach, gdzie skorupa ziemska jest bardzo cienka więc wydostaje się na powierzchnię bezpośrednio z płaszcza Ziemi, a nie z jej głębszych partii

– ze względu na aktywność:
1) czynne – aktywne w różnych odstępach czasowych
2) drzemiące – aktywne przez ostatnie 10 000 lat, ale obecnie nieaktywne
3) wygasłe – nieaktywne do 10 000 lat wstecz

– ze względu na erupcję:
1) centralne – lawa wydobywa się z krateru, czyli zagłębienia u wylotu komina wulkanicznego
2) linearne – lawa wydobywa się ze szczelin 
3) podmorskie – lawa wydostaje się na dnie morza
4) hydroerupcje – spowodowane parą wodną

Wulkanizm – czym jest?

Autor zdjęcia: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Augustine_volcano_Jan_24_2006_-_Cyrus_Read.jpg

Wulkanizm Wasze opinie

2×4 =