Eszkola

Deglacjacja - opis zjawiska

Deglacjacja to proces topnienia lodowca, spowodowany ociepleniem klimatu. Prowadzi do jego całkowitego zaniku. Równocześnie z nim pojawiają się formy powstałe podczas istnienia lodowca. 
W zależności od miejsca topnienia wyróżnia się deglacjację frontalną, arealną, 

Deglacjacja frontalna zachodzi od przodu, czyli od czoła lądolodu. Arealna to topnienie powierzchni lodowca, rozpoczynające się ‘od góry’. Wskutek tego lodowiec traci swoją zwartość i rozpada się na części. Są to bryły martwego lodu. 
Wody pochodzące z topnienia lodowców powodują powstawanie różnych form zarówno erozyjnych jak i akumulacyjnych. Są to procesy fluwioglacjalne. 
 

Deglacjacja Wasze opinie

5-2 =

Oprócz deglacjacja może Ci się przydać