Eszkola

Rzeźba fluwioglacjalna - formy

Formy fluwioglacjalne powstawały wskutek działalności wód ablacyjnych, czyli wód roztopowych pochodzących z topnienia lodowca. 
Występują zarówno formy erozyjne związane z niszczeniem podłoża jak również akumulacyjne, czyli budujące. 

Do erozyjnych form fluwioglacjalnych zaliczane są rynny polodowcowe oraz pradoliny
Akumulacyjne formy to natomiast sandry, ozy, kemy
 

Rzeźba fluwioglacjalna Wasze opinie

7+8 =