Eszkola

Rodzaje form glacjalnych/polodowcowych

Formy glacjalne powstały w wyniku erozyjnej (niszczącej) lub akumulacyjnej (budującej) działalności lodowca lub lądolodu. 
Lądolód to rozprzestrzeniająca się ogromna masa lodu. 

Powstawanie 
Śnieg gromadzi się w obniżeniach powyżej granicy wiecznego śniegu. Jeśli akumulacja przewyższa topnienie wtedy śnieg zamienia się w lód. Po przekroczeniu krytycznej masy zaczyna płynąć. 
Powstaje w miejscach, gdzie występuje dużo lodowców dolinnych łączących się w jeden duży lodowiec.
Największe znaczenie dla współczesnej rzeźby polodowcowej miało zlodowacenie plejstoceńskie.

Do erozyjnych procesów glacjalnych należy egzaracja czyli zdzieranie skał przez nasuwający się lodowiec, detrakcja, czyli wyrywanie okruchów skalnych z podłoża oraz detersja, czyli wygładzaniu podłoża przez masy lodu.  
W wyniku erozyjnej działalności lodowca powstają erozyjne formy polodowcowe czyli doliny U – kształtne, cyrki polodowcowe (jeziora), doliny wiszące. 
W wyniku akumulacyjnej działalności lodowca, czyli gromadzenia osadów skalnych powstają moreny, które można podzielić na czołowe, boczne, denne, środkowe
 

Formy glacjalne/ polodowcowe Wasze opinie

2×4 =