Eszkola

Ozy

Ozy to formy powstałe w wyniku działalności lodowca, w postaci długich, krętych wałów. 

Powstały z osadów rzek, które akumulowały się w tunelach lodowcowych i korytach rzek płynących po powierzchni lodowców. 
Mają budowę deltową i krętą, ponieważ rzeki lodowcowe tworzyły deltę, jednak wraz z wycofaniem się lodowca, delty również się wycofywały łącząc się z innymi deltami. 
Ozy powstawały w ostatniej fazie istnienia lodowca. 

Ozy

Autor zdjęcia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esker_(PSF).png

Ozy Wasze opinie

9-4 =

Oprócz ozy może Ci się przydać