Eszkola

Las – piętra

Las to zwarte zbiorowisko roślinności, w której dominują drzewa. Oprócz nich występują również krzewy i rośliny zielne. Ze względu na różną wysokość poszczególnych roślin otrzymują one różną ilość promieniowania słonecznego i ciepła. 

Wyróżniamy następujące piętra lasu liściastego: 
– piętro koron drzew – tworzą wysokie dojrzałe drzewa osiągające do 40 metrów wysokości. Zabiera największą część promieniowania docierającego do lasu, jest więc narażone na działanie wysokich temperatur w lecie i niskich w zimie oraz na silne wiatry. W koronach drzew ptaki budują gniazda, oraz żyją ssaki leśne, jak na przykład wiewiórka. Gatunki drzew występujących w tej warstwie są zależne od miejsca występowania (w Polsce rosną inne drzewa, natomiast w Azji i Ameryce w tej samej strefie krajobrazowej rosną inne drzewa). 
– piętro podszytu porastają młode drzewa i krzewy osiągające wysokość do kilku metrów. Ze względu na mniejszą ilość promieniowania słonecznego rozwój roślin jest bardziej ograniczony, ale jednocześnie nie są narażone na działanie wysokich i niskich temperatur oraz silnego wiatru, gdyż jest on słabszy. W tej strefie występują liczne gatunki ptaków leśnych, owadów i pająków, a także nadrzewne ssaki. 
– piętro runa leśnego osiąga wysokość do kilku centymetrów ze względu na bardzo małą ilość promieni słonecznych (a więc i ciepła). Wyrastają rośliny lubiące chłód i wilgoć, dlatego dominują tu paprocie, mchy, porosty, paprocie, krzewinki (wrzosy, borówki) oraz grzyby. To piętro lasu jest zamieszkane przez liczne ssaki, szukające pożywienia, owady, płazy i gady. 
– ściółka leśna to rozłożone, częściowo rozłożone lub nierozłożone szczątki organizmów leżące bezpośrednio na podłożu. Dzięki obecności małych organizmów takich jak bakterie, grzyby, owady, ślimaki materia organiczna jest rozkładana tworząc próchnicę. 

Piętra lasu równikowego
– pojedyncze olbrzymie drzewa sięgające do około 50 metrów wysokości 
– wiecznie zielone korony drzew niższych osiągające około 30 metrów wysokości tworzą zwartą warstwę, zatrzymując całe promieniowanie słoneczne
– piętro średnie z młodymi, bardzo niskimi drzewami, które nie mają dostatecznej ilości światła, żeby móc się w pełni rozwinąć
– piętro zarośli i runa leśnego występuje w niewielu miejscach lub nie występuje wcale ze względu na brak światła. Na samym dole lasów równikowych rosną rośliny ciemnolubne. 

Las Wasze opinie

5-1 =