Eszkola

Dolnośląskie Zagłębie Węglowe

Dolnośląskie Zagłębie Węglowe jest położone w województwie dolnośląskim w rejonie Wałbrzycha i Nowej Rudy. Obszar, na terenie którego występują pokłady węgla kamiennego wynosił około 530 km2. Obejmuje swym zasięgiem część Sudetów zarówno polskich, jak również i czeskich.  
Ma skomplikowana budowę geologiczną, dlatego też w znacznym stopniu utrudnione jest wydobywanie surowca. Pokłady są cienkie, stromo położone i często podcięte uskokami. Dodatkowo istnieje zagrożenie wybuchów gazu. Mimo tego podjęto próby wydobywania surowca z kilkunastu pokładów. Według badań geologów szacuje się występowanie około 26 pokładów węgla, głównie koksowego. 
Mimo uzyskiwania najlepszego jakościowo węgla (antracytowego i koksującego) oraz ogniotrwałych łupków ze względu jednak na wysokie koszty eksploatacji (w związku z trudnymi warunkami geologicznymi) i zagrożenie dla zdrowia i życia górników w związku z niekontrolowanymi wybuchami metanu i dwutlenku węgla zamknięto działające kopalnie. Pod koniec lat 90. XX wieku zaprzestano wydobycia węgla z KWK Julia w Wałbrzychu w dzielnicy Biały Kamień, KWK Victoria w Wałbrzychu, KWK Wałbrzych, KWK w Nowej Rudzie. 
W KWK Victoria miał miejsce wystrzał metanu, w wyniku którego pracujący wówczas górnicy zginęli z powodu rozległych poparzeń. Jedynie dwóch przeżyło. 
Dodatkowo sposób eksploatacji degradował w znacznym stopniu naturalne środowisko. 
Obecnie trwa przekształcanie struktury przemysłu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Głównym ośrodkiem przemysłowym i usługowym jest Wałbrzych. 
Firma Coal Holding opracowała projekt robót geologicznych na rozpoznanie węgla kamiennego ‘Wacław – Lech’ w Nowej Rudzie. Kilka miesięcy później uzyskano koncesję, o którą się ubiegano. Tym samym pół roku później za zgodą Ministra Środowiska i Urzędu Górniczego rozpoczęto pracę rozpoznawcze w postaci robót geologiczno-wiertnicznych. Odkryto, że w rejonie Nowa Ruda znajduje się 107 mln ton węgla. Inwestor Coal Holding wnioskował o koncesję na wydobycie surowca z 18 pokładów, zaznaczając jednocześnie rolę bezpieczeństwa górników podczas wydobywania, które maja zapewnić najlepsze systemy zabezpieczeń przed wyrzutami dwutlenku węgla. 

Dolnośląskie Zagłębie Węglowe Wasze opinie

4+6 =