Eszkola

Erozja brzegowa - jak jej zapobiegać?

Erozja brzegowa zachodzi na stromych, skalnych brzegach dużych zbiorników wodnych, takich jak oceany, morza i duże jeziora. Jest ona nazywana abrazją i polega na niszczeniu (ścieraniu) podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry, także na wzajemnym ścieraniu materiału skalnego, wskutek czego ulega on rozdrobnieniu i obtoczeniu. Na intensywność erozji brzegowej mają wpływ takie czynniki jak klimat panujący w miejscu występowania abrazji, typ wybrzeża nią objętego, rodzaj skał budujących wybrzeże oraz pływy morskie. 
Najbardziej charakterystyczna formą abrazji jest klif.

Formy zapobiegania erozji brzegowej

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Abrazja_(geologia)

Formy zapobiegania erozji brzegowej są to działania podejmowane w celu zmniejszenia skutków występowania owego niszczenia podłożą na brzegach zbiorników wodnych.
Wśród nich wyróżnia się: 
a) kosze gabionowe – plecione

b) materace gabionowe

c) walce gabionowe

d) siatka ochronna

e) ostrogi brzegowe - drewniane palisady prostopadłe do brzegu z wypełnieniem z bloków kamiennych lub betonowych; zatrzymują piasek niesiony przez fale.

Formy zapobiegania erozji brzegowej

źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Ostseek%C3%BCste_Heiligendamm.jpg/640px-Ostseek%C3%BCste_Heiligendamm.jpg

f) falochrony- mogą występować w postaci masywnej ściany betonowej, nasypu z gruzu lub kamieni albo rzędu drewnianych pali; rozbijają fale dzięki czemu nie dopuszczają do niszczenia nabrzeża.

Formy zapobiegania erozji brzegowej

źródło: Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/Arcaion-2057886/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2693731"> Henryk Niestrój</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2693731"> Pixabay</a>

g) opaski brzegowe - jednym bokiem przylega do wody a przeciwległym do istniejącego brzegu.

Formy zapobiegania erozji brzegowej

źródło: Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/djedj-59194/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1985595"> djedj</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1985595"> Pixabay</a>

h) roślinność na brzegu zbiornika wodnego- roślinność powoduje spowolnienie procesów erozyjnych na brzegu zbiornika.

Formy zapobiegania erozji brzegowej

źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Trz%C4%99sacz%2C_Kirchenruine%2C_b_%282011-07-31%29_by_Klugschnacker_in_Wikipedia.jpg/320px-Trz%C4%99sacz%2C_Kirchenruine%2C_b_%282011-07-31%29_by_Klugschnacker_in_Wikipedia.jpg

 

 

Formy zapobiegania erozji brzegowej Wasze opinie

1+3 =