Eszkola

Wybrzeża morskie – typy

Wybrzeże to część lądu, która bezpośrednio sąsiaduje z morzem lub oceanem, obejmująca taki obszar, na którym zachodzą procesy brzegowe, a są nimi działalność fal morskich, przyboju i prądów morskich. 
Ze względu na sposób powstawania i przebieg linii brzegowej wyróżnia się wybrzeża:
dalmatyńskie – powstaje poprzez zalanie leżących równolegle przybrzeżnych pasm górskich wodą. Jest charakterystycznym typem wybrzeża dla Chorwacji, Kalifornii. 
fiordowe – powstałe wskutek zalania dolin U-kształtnych wyżłobionych przez lodowiec, stanowią długie, wąskie zatoki morskie wcinające się głęboko w ląd. Występują w Norwegii, Szkocji, Nowej Zelandii, Islandii
szkierowe (szerowe) – występuje na nim duża ilość odizolowanych skalistych wysepek, stanowiących pozostałość po licznych pagórkach utworzonych przez lodowiec. Po jego ustąpieniu zostały zalane wody tworząc wyspy. Występuje w Finlandii i Szwecji
klifowe – stanowią wysokie i strome wybrzeże powstające wskutek działalności fal morskich 
limanowe – powstały wskutek zalania ujściowych odcinków dolin rzecznych i odcięcia ich wskutek zasypania mierzejami . Występuje nad Morzem Czarnym.  
riasowe – zalanie dolin górskich ułożonych prostopadle do linii brzegowej. Występuje w Irlandii, Portugalii
mierzejowo-zalewowe – następuje stopniowe zasypywanie zatok i zamykanie cch usypanymi mierzejami. Występuje w Polsce, na Litwie nad Morzem Bałtyckim.
lidowo-lagunowe – powstaje wskutek odcięcia przybrzeżnych obszarów morza przez wynurzony wał, zwany lido. Występuje w Zatoce Meksykańskiej, Zatoce Weneckiej. 
tombolowe – powstaje mierzeja połączona z lądem, nazywana tombolem. Występuje nad Morzem Tyrreńskim.

Wybrzeża morskie – typy Wasze opinie

5+7 =

Oprócz wybrzeża morskie – typy może Ci się przydać