Eszkola

Wietrzenie chemiczne – mechanizmy

Wietrzenie chemiczne  to proces chemicznego rozkładu skały, w trakcie którego dochodzi do rozpuszczania i uwalniania składników oraz syntezy nowych minerałów – jest naturalnym następstwem wietrzenia fizycznego/mechanicznego.

a)    Hydroliza
b)    Hydratacja (uwodnienie)
c)    Rozpuszczenie
d)    Karbonatyzacja (uwęglanowienie)
e)    Utlenianie (oksydacja)
f)    Redukcja

HYDROLIZA
Reakcja związku chemicznego z wodą – oba substraty ulegają rozpadowi do postaci jonowej; jeden produkt podlega wyługowaniu, drugi pozostaje na miejscu.

HYDRATACJA
Reakcja związku chemicznego z wodą, przy czym woda nie ulega rozkładowi do postaci jonowej – przejście minerału bezwodnego w uwodniony 
   
ROZPUSZCZANIE
Rozkład substancji w kontakcie z wodą, woda nie ulega rozkładowi (całkowicie lub w znacznej części).

KARBONATYZACJA
Rozpuszczanie skał przy udziale rozpuszczonego w tej wodzie dwutlenku węgla.

UTLENIANIE
Utrata elektronu przez atom lub jon – zwiększenie wartościowości; łączenie się pewnych składników z wolnym tlenem. Następuje zmiana barwy z zielonej na brunatną. 

REDUKCJA
Przyłączenie dodatkowego elektronu – zmniejszenie wartościowości.

Wietrzenie chemiczne Wasze opinie

2×5 =

Oprócz wietrzenie chemiczne może Ci się przydać