Wietrzenie chemiczne - mechanizmy

WIETRZENIE CHEMICZNE  to proces chemicznego rozkładu skały, w rakcie którego dochodzi do rozpuszczania i uwalniania składników oraz syntezy nowych minerałów – jest naturalnym następstwem wietrzenia fizycznego/ mechanicznego; powstaje pokrywa gliniasto- pylasta

a)    Hydroliza
b)    Hydratacja (uwodnienie)
c)    Rozpuszczenie
d)    Karbonatyzacja (uwęglanowienie)
e)    Utlenianie (oksydacja)
f)    Redukcja

HYDROLIZA
Reakcja związku chemicznego z wodą- oba substraty ulegają rozpadowi do postaci jonowej; jeden produkt podlega wyługowaniu, drugi pozostaje na miejscu.

HYDRATACJA
Reakcja związku chemicznego z wodą, przy czym woda nie ulega rozkładowi do postaci jonowej- przejście minerału bezwodnego w uwodniony 
   
ROZPUSZCZANIE
Rozkład substancji w kontakcie z wodą, woda nie ulega rozkładowi (całkowicie lub w znacznej części).

KARBONATYZACJA
Rozpuszczanie skał przy udziale rozpuszczonego w tej wodzie dwutlenku węgla.

UTLENIANIE
Utrata elektronu przez atom lub jon- zwiększenie wartościowości; łączenie się pewnych składników z wolnym tlenem. Następuje zmiana barwy z zielonej na brunatną. 

REDUKCJA
Przyłączenie dodatkowego elektronu- zmniejszenie wartościowości.
 

Może Ci się przydać: