Eszkola

Krajobrazy Polski

Polska cechuje się różnorodnością krajobrazową, która jest ułożona mniej więcej równoleżnikowo. 
Idąc od północy u styku lądu z morzem napotykamy na krajobraz nadmorski, którego charakterystyczną cechą są wybrzeża. Występują tu dwa rodzaje wybrzeżyniskie w postaci plaży i wysokie w postaci klifu. Pobrzeże Koszalińskie ma wyrównaną linię brzegową, natomiast pozostałe są bardziej urozmaicone przez występowanie zatok, cieśnin. 
Idąc dalej na południe spotykamy krajobraz pojezierny w postaci pojezierzy. Cechuje się on występowaniem na tym terenie ogromnej ilości jezior polodowcowych. Teren jest pofalowany, a jeziorom towarzyszą rozległe lasy. Region ten jest bardzo atrakcyjny turystycznie podczas sezonu. Szczególnie dobrze zagospodarowanie turystyczne ma Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Na pozostałych jest ono mniej zorganizowane. 
Kolejnymi krajobrazami są Niziny Środkowopolskie. Znajduje się tam Nizina Mazowiecka ze stolicą kraju. Przeważnie teren jest rozległy i płaski z lekkimi falowaniami zagospodarowany rolniczo w postaci użytków rolnych (gruntów ornych, pastwisk, łąk, sadów).  W tym pasie krajobrazowym leży Puszcza Kampinoska będąca największym obszarem leśnym tego terenu. 
Następnie przechodzimy do krajobrazu wyżynnego, który charakteryzuje się znaczniejszymi wahaniami wysokości. W obrębie Wyżyny Lubelskiej spotykamy krajobraz rolniczy ze względu na dobre, urodzajne gleby. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest typowym przykładem krajobrazu krasowego, z licznymi formami powierzchniowymi i podziemnymi krasu. Tutaj również istnieje cenny historycznie Szlak Orlich Gniazd – szlak zamków ówczesnych władców, którzy budowali fortyfikacje dla obrony kraju. Obok rolniczego i turystycznego krajobrazu obu wyżyn rozciąga się krajobraz wielkomiejski Wyżyny Śląskiej. Mamy tu jedną z większych konurbacji miast, która powstała w wyniku działalności górniczej związanej z wydobyciem węgla kamiennego. Są tu jedne z bogatszych złóż tej kopaliny, dlatego władze kraju wykorzystały go. 
Na południu kraju można zaobserwować krajobraz górski i wysokogórski. Należą do niego Sudety i Beskidy, Tatry. Sudety są górami starymi, znacznie zniszczonymi przez upływający czas, z grzbietami i szczytami nie tak bardzo wymagającymi dla turystów jak Beskidy czy Tatry. Tam mamy do czynienia z ostrokrawędzistymi, mocno nachylonymi zboczami, ostrymi szczytami ciężkimi do zdobycia bez specjalistycznego sprzętu. 
Oprócz tego w okolicach wielkich miast można zaobserwować krajobraz wielkomiejski. Charakteryzuje się on liczną i gęstą zabudową zarówno mieszkalną jak i gospodarczą, gdyż prawie wszyscy mieszkańcy pracują poza sektorem rolniczym. Mało jest miejsc niezmienionych przez człowieka, gdzie natura sama rozwija się w swoim tempie. 
 

Krajobrazy Polski Wasze opinie

6-3 =

Oprócz krajobrazy polski może Ci się przydać