Eszkola

Diageneza

Diageneza jest procesem polegającym na przeobrażeniu luźnego materiału skalnego w skałę osadową. Polega na jego zagęszczaniu w warunkach wysokiego ciśnienia. Jest to kompakcja, która polega na zmniejszeniu porowatości osadów przez ich ściskanie, przez co stają się również mniejsze objętościowo, Na drodze utraty wilgotności w warunkach niewysokiej temperatury materiał staje się suchszy i twardszy. Dzięki temu może rozpocząć się wytrącanie się substancji mineralnych z osadu, które powoli wypełniają luźne przestrzenie międzyziarnowe. W ten sposób powstaje spoiwo, czyli substancja wiążąca całą skałę osadową. W zależności od składu chemicznego może być wapniste (z kalcytu), margliste (z kalcytu i minerałów ilastych), dolomityczne (z dolomitu), żelaziste (z tlenków i wodorotlenków żelaza), krzemionkowe (z chalcedonu lub opalu), ilaste (z minerałów  ilastych), glaukonitowe (z glaukonitu).
Diageneza odbywa się płytko pod powierzchnią Ziemi, gdzie panują podobne warunki jak na jej powierzchni.