Eszkola

Diageneza

Diageneza jest procesem polegającym na przeobrażeniu luźnego materiału skalnego w skałę osadową. Polega na jego zagęszczaniu w warunkach wysokiego ciśnienia. Jest to kompakcja, która polega na zmniejszeniu porowatości osadów przez ich ściskanie, przez co stają się również mniejsze objętościowo, Na drodze utraty wilgotności w warunkach niewysokiej temperatury materiał staje się suchszy i twardszy. Dzięki temu może rozpocząć się wytrącanie się substancji mineralnych z osadu, które powoli wypełniają luźne przestrzenie międzyziarnowe. W ten sposób powstaje spoiwo, czyli substancja wiążąca całą skałę osadową. W zależności od składu chemicznego może być wapniste (z kalcytu), margliste (z kalcytu i minerałów ilastych), dolomityczne (z dolomitu), żelaziste (z tlenków i wodorotlenków żelaza), krzemionkowe (z chalcedonu lub opalu), ilaste (z minerałów  ilastych), glaukonitowe (z glaukonitu).
Diageneza odbywa się płytko pod powierzchnią Ziemi, gdzie panują podobne warunki jak na jej powierzchni. 
 

Diageneza Wasze opinie

1×7 =

Oprócz diageneza może Ci się przydać