Eszkola

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie pionowym wzór

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie pionowym (rzut w górę)


Kąt rzutu \(\alpha = 90^o\)

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie pionowym ma postać:

\(h_{max} = h_0 + \dfrac{v_0^2}{2g}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(h_{max}\) - maksymalna wysokość ciała

\(h_0\) - położenie początkowe ciała

\(v_0\) - prędkość początkowa ciała

\(g\) - przyspieszenie ziemskie  ( \(g = 9,81  m/s^2\) )

 

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie pionowym - jak stosować w praktyce?

9+7 =