Eszkola

Obwód równoległoboku - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Równoległobok to taki czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. potocznie nazywany "kopniętym prostokątem".

Właściwości:

  • przekątne przecinają się pod katem prostym i dzielą się na połowy
  • przeciwległe boki i kąty są sobie równe]
  • suma sąsiednich kątów wynosi 180º

Obwód równoległoboku obliczamy sumując wszystkie długości boków

Obwód równoległoboku

O = a + b + a + b = 2a + 2b

gdzie a i b to długości boków równoległoboku

Przykład 1. Oblicz obwód równoległoboku o bokach 2 i 4 cm.

O = 2a + 2b
O = 2 * 2 cm + 2 * 4 cm = 12 cm

Odp. Obwód równoległoboku wynosi 12 cm

Obwód równoległoboku Wasze opinie

4×5 =