Eszkola

Zaokrąglanie liczb - opis

W życiu codziennym bardzo często stosujemy różne zaokrąglenia mówiąc np:

 1. Odległość z Białegostoku do Warszawy wynosi  około 200 km mimo, że tak naprawdę wynosi 206 km.
 2. W szkole angielskiego uczy się około  300 dzieci mimo, że tak naprawdę uczy się ich tylko 278.
 3. Na wycieczkę pojechało około 30 uczniów mimo, że było ich dokładnie 27.

Na podstawie powyższych przykładów widzimy, że liczbę można zaokrąglać na dwa sposoby:

 1. zaokrąglać w górę, kiedy zaokrąglona liczba jest większa od rzeczywistej
 2. zaokrąglać w dół, kiedy zaokrąglona liczba jest mniejsza od rzeczywistej

Jeżeli zaokrąglana liczba ma cyfrę jedności 0,1,2,3 lub 4 to zaokrąglając do pełnych dziesiątek zaokrąglamy do dołu, Natomiast jeśli liczba ma cyfrę jedności 5,6,7,8 lub 9 to zaokrąglając ją do pełnych dziesiątek zaokrąglamy do góry:

374≈370
375≈370
376≈370

W analogiczny sposób zaokrąglamy liczby do setek, tysięcy, części dziesiętnych czy setnych. Reguły są takie same, zmienia się tylko liczba, wobec której dokonujemy zaokrągleń. Stosując zasadę, że przy zaokrąglaniu do dziesiątek sprawdzamy cyfry jedności, zaokrąglając do setek sprawdzamy cyfry dziesiątek itd. 

 • zaokrąglanie do dziesiątek:
  62702≈62700
  577≈580
 • zaokrąglanie do setek:
  7308≈7300
  572≈600
 • zaokrąglanie do tysięcy
  8445≈8000
  8991≈9000
 • do części dziesiętnych
  5,752≈5,7
  6,077≈6,1
 • do części setnych
  5,477≈5,48
  2,222≈2,22

Wyjątkiem są sytuacje, w których zaokrąglając liczbę przekroczymy pewien rząd wartości np.:

 1. zaokrąglając do jedności liczbę 79,728≈80 ponieważ cyfrą dziesiętna jest 7, więc zaokrąglamy do góry, co powoduje zaokrąglenie do pełnej liczby, tak jakbyśmy zaokrąglali do setek
 2. zaokrąglając do dziesiątek liczbę 7978≈80 ponieważ cyfrą dziesiątek jest 7, więc zaokrąglamy do góry, co powoduje zaokrąglenie do pełnej liczby, tak jakbyśmy zaokrąglali do tysięcy.

 

Zaokrąglanie liczb Wasze opinie

3+9 =