Eszkola

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych - opis

Dodawanie i odejmowanie ułamków najłatwiej wykonuje się sposobem pisemnym (gdy brak kalkulatora). Operację tą wykonujemy w taki sam sposób, jak dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych, z tą różnica, że liczby pod sobą zapisujemy, by przecinek był pod przecinkiem, jedności pod jednościami. W przypadku, gdy któryś z ułamków jest dłuższy, to w krótszym brakujące miejsca uzupełniamy zerami.
Przykład

\(0,845+0,37\)

Zapisujemy liczby pod sobą tak, aby przecinki były jeden nad drugim i dodajemy:

\(\underline{\begin{matrix}
&\:\: 0,845\\
+ & 0,37
\end{matrix}}\)

\(\begin{matrix} 
= & 1,215
\end{matrix}\)


Przykładowe zadania

Zad. 1) Oblicz wartość wyrażenia

a) \(0,741+0,517\)

b) \(0,774-0,359\)

c) \(0,76-0,031\)

d) \(0,238-0,12\)

e) \(0,21347-0,4362082\)      Zobacz rozwiązanie

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych Wasze opinie

3×6 =