Eszkola

Liczby wymierne - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

\(Q = \dfrac{m}{n}\), gdzie \(m,n \in Z, n \neq 0\)

Liczby wymierne to liczby, które można zapisać w postaci ułamka zwykłego (ilorazu) dwóch liczb całkowitych, gdy druga jest różna od zera. Postać \(\dfrac{m}{n}\) liczby wymiernej nazywamy postacią ułamkową tej liczby. Zbiór liczb wymiernych oznaczany jest jako \(Q\) lub rzadziej jako \(W\). Zbiór liczb wymiernych jest zbiorem nieskończonym, do którego należą wszystkie liczby naturalne i całkowite. Moc zbioru liczb wymiernych wynosi alef zero \(\aleph_0\).

Przykłady liczb wymiernych: \(4, \: -7, \: -0,5\)

Przykładowe sposoby zapisania tych liczb w postaci ułamków zwykłych:

\(4 = \dfrac{4}{1}\)

\(-7 =\dfrac{-7}{1}\)

\(-0,5 = \dfrac{-5}{10}\)

Liczbami wymiernymi są również ułamki okresowe np.: \(0, (2) = \dfrac{2}{9}\)

Liczby wymierne Wasze opinie

8-1 =