Eszkola

Funkcja wykładnicza

Funkcją wykładniczą nazywa się funkcję postaci:

\(f(x) = a ^x\) (oczywiście przy założeniu, że \(a>0\))

Nazwa funkcji wykładniczej wywodzi się od tego, że zmienna x znajduje się w wykładniku. Czasami zdarza się, że wymagane jest, aby \(a{\neq 1}\), ponieważ dla \(a=1\), funkcja \(a^x\) jest stała.

Własności funkcji wykładniczych:

 • \({a^{x+y} = a^x \cdot a^y}\)
 • \({a^{x-y} = {{a^x} \over {a^y}}}\)
 • \((a^x)' = a^x ln a\)
 • dla \(a>0\) jest to funkcja rosnąca, dla \(0 < a <1\) jest malejąca, natomiast dla \(a=1\) jest to funkcja stała
 • dziedziną jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych,
 • zbiorem wartości jest przedział \((0, {\infty})\)
 • posiada asymptotę poziomą; asymptotą wykresu funkcji, w prostym przypadku, jest prosta o równaniu \(y=0\),
 • funkcja ta nie ma miejsc zerowych,
 • jest różnowartościowa (tj. każdą wartość przyjmuje tylko dla jednego argumentu).

Szczególnym przypadkiem funkcji wykładniczej jest funkcja eksponencjalna, tzn. funkcja wykładnicza o podstawie logarytmu naturalnego. Funkcja ta ma taką własność, że jej pochodna jest równa jej samej:

 \(f(x) = e^x {\rightarrow f'(x)= e^x}\)

Przykłady funkcji wykładniczych:

 • notacja wykładnicza,
 • ciąg geometryczny,
 • ciąg Fibonacciego,
 • funkcje hiperboliczne,
 • rozkład Poissona, rozkład dwumianowy, rozkład normalny,
 • rozkład Maxwella,
 • procent składany.