Eszkola

Wzór na pracę adhezji wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pracę adhezji ma postać:

\(w_{sc}=\gamma_{cg}+\gamma_{sg}-\gamma_{sc}\)

gdzie:

\(w_{sc}\) - praca adhezji \([J]\),

\(\gamma_{cg}\) - właściwa energia powierzchniowa fazy ciekłej względem fazy gazowej  \([\dfrac{J}{cm^2}]\),

\(\gamma_{sg}\) - właściwa energia powierzchniowa granicy fazowej ciecz-ciało stałe \([\dfrac{J}{cm^2}]\),

\(\gamma_{sc}\) - właściwa energia powierzchniowa fazy stałej względem fazy gazowej \([\dfrac{J}{cm^2}]\).Wzór na pracę adhezji - jak stosować w praktyce?

4×6 =