Eszkola

Wzór na ciężar właściwy w stopniach API

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ciężar właściwy w stopniach API ma postać:

\(^oAPI=\cfrac{141,5}{d}-131,5\)

gdzie:

\(^oAPI\) - ciężar właściwy w stopniach API \([-]\),

\(d\) - gęstość ropy w temperaturze 15oC \([\cfrac{kg}{m^3}]\).