Eszkola

Wzór na szybkość reakcji polimeryzacji rodnikowej

Wzór na szybkość reakcji polimeryzacji rodnikowej ma postać:

\(v=k\cdot [M]\cdot \sqrt{[I]}\)

gdzie:

\(v\) - szybkość reakcji polimeryzacji,

\([M]\) - stężenie monomeru,

\([I]\) - stężenie inicjatora,

\(k\) - stała szybkości rekcji.


Może Ci się przydać: