Eszkola

Wzór na masę substancji w warstwie ekstrahowanej po n ekstrakcjach wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na masę substancji w warstwie ekstrahowanej po n ekstrakcjach ma postać:

\(W_n=W_o\left(\cfrac{KV}{KV+S}\right)^n\)

gdzie:

\(W_n\) - masa substancji w warstwie ekstrahowanej po \(n\) ekstrakcjach \([g]\),

\(W_o\) - masa substancji rozpuszczonej pierwotnie w warstwie ekstrahowanej \([g]\),

\(K\) - współczynnik podziału \([-]\),

\(V\) - objętość warstwy ekstrahowanej \([cm^3]\),

\(S\) - ilość czystego rozpuszczalnika zużytego do ekstrakcji \([cm^3]\),

\(n\) - ilość przeprowadzonych procesów \([-]\).Wzór na masę substancji w warstwie ekstrahowanej po n ekstrakcjach - jak stosować w praktyce?

7×7 =