Eszkola

Wzór na aktywność źródła promieniowania wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na aktywność źródła promieniowania ma postać:

\(A = \dfrac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda N\)

Wyjaśnienie symboli:

\(A\) - aktywność źródła promieniowania \([\dfrac{1 \: rozpad}{s} = Bq]\)

\(\Delta N\) - ilość rozpadów jąder

\(\Delta t\) - czas rozpadu \([s]\)

\(\lambda\) - stała rozpadu promieniotwórczego


Aktywność źródła promieniotwórczego jest to całkowita liczba rozpadów promieniotwórczych jąder źródła w jednostce czasu.


Jednostki:

\(Bq\) - bekerel

\(s\) - sekunda


Wzór na szybkość rozpadu promieniotwórczego

Prawo rozpadu promieniotwórczego

Wzór na okres połowicznego rozpadu (zaniku)

Wzór na promień jądra atomowego

Wzór na aktywność źródła promieniowania - jak stosować w praktyce?

3×6 =